Kunstkontoret i Blåkilde

  • Projektdesign til KABs boligsociale udvikling i Blåkildegård.  Kunstkontor Blåkilde er en udviklingsproces baseret på borgerindragelse, samproduktion og udvikling af boligarealer.
  • Blåkildegård, Tåstrup.
  • 2013.  Research – Projektmodning – Rådgivning – Urban udvikling – Social design
  • Rapport og idégrundlag i samarbejde med designer Laura Winge

Uddrag af rapporten "Kunst i Blåkilde"

“..Kunstkontoret er et sted, hvor beboere bliver en aktiv del af bydelens helhedsplan, og stedet lægger op til dialog og nærkontakt med beboerne. Inviterer beboerne til at engagere sig i området, som aktive medskabere af nye fortællinger om det område, de lever i.

Boligselskabet har i sin tid prioriteret et æstetisk udtryk i bebyggelsen, og derfor er Blåkildegård oprindeligt bygget med kunst i gavlene, en kunst der forsvinder med renoveringen..”

“Fokusgrupper, nedsat i forbindelse med renoveringen, skabte debat om hvilken betydning kunsten har for beboerne, og det er ønsket om yderligere at inddrage beboerne i diskussionen om kunst i bebyggelsen, der danner grobund for projektet “Kunstkontoret”…”

“Samtidskunsten undersøger relationer, os selv og vores vaner: Kunst-Kontoret bliver en social skulptur, der skaber et fællesskab, som man kan tage med videre i sit liv, et netværk, en oplevelse af, at jeg kan deltage, min stemme er vigtig: og lige præcis den erfaring, tror vi på er afgørende i arbejdet med kunst i Blåkildegård hvor medborgerskab er en afgørende faktor for at bydelen kan udvikle sig positivt, sammen med kunsten..”

“…inddrager brugerne i udviklingen af nye ideer og koncepter. Beboerne er ’eksperter i egen situation’ – hvordan det er at bo i området, samt hvilke fortællinger om området de ønsker at fremhæve og tage med sig.
På den baggrund giver beboerne en unik adgang til viden og bidrager som sådan til processen. Kunst-kontoret arbejder metodisk med at genforhandle kontekst. Vi benytter social kunst til boligsocial udvikling, tæt forankret til brugerne.

De kunstneriske interventioner tager højde for dialogen med brugerne. Der skal kort sagt være en overenstemmelse mellem brugernes egen fortolkning af deres hverdagssituation og kunstnerens fremstilling, så kunsten fungerer aktivt som et redskab for dialog. Kunsten kan på den måde i sin egen metode og praksis være et forbillede for medborgerskab.”

w

SpaceMatter  / Maja Lindberg

Oehlenschlægersgade 78,  1663 Kbh V

+45 26120046

maja@spacematter.dk

Har du spørgsmål - ønsker du mere information om et projekt - eller vil du høre om SpaceMatter kan hjælpe dig med dit projekt - stort eller lille - tager jeg gerne en uforpligtende snak .. Du er velkommen til at ringe til mig.