Med SpaceMatter får du en gennemført proces der tager højde for dine ønsker og behov, og som måske bidrager med opdagelser du slet ikke viste du ønskede. Vi tager sammen din sag fra A-Z og jeg sørger for at du som kunde føler at du er med hele vejen..

 

Hvorfor

Jeg tror på at den påvirkning du får af rummet omkring dig, har betydning. Du kan skabe omgivelser der giver mennesker en positiv følelse af naturligt nærvær og som fremmer den atmosfære og stemning du gerne vil, at dit sted skal give alle der opholder sig dér.

Jeg kan hjælpe dig med at finde frem til et design som underbygger den fortælling du ønsker at skabe i rummet.

Hvordan                         

Idégenering sker ud fra indsamling af data og idéer fra kunder og relevante aktører, herunder analysering af de grundlæggende behov og ønsker. Her kastes alle bolde op og idéerne peger i mange retninger, som ikke alle ender i det færdige resultat.

Konceptudvikling handler om at skærpe alt materiale skabt i idéfasen, og bruge det til at skabe strukturer og formgive design – hvad enten det er rum eller processer eller produkter.

Projektering kræves forud for at starte udførelse. Overblik og planlægning er nøgleordene.

Realisering er den fase hvor tingene tager form, og det kan variere tidsmæssigt. Ofte er der en længere vej frem til at man kan se resultatet, fordi de indledende faser er mere eller mindre usynlige. Godt design tager tid.

Evaluering som i princippet sker efter at projektet er udført og færdigt skal ikke undervurderes, den opfølgende samtale som alle lærer af prioriterer jeg højt.

Visuel konceptudvikling

Konceptudvikling og visuel kommunikation er min værktøjskasse, idégenerering og skitsering er mine redskaber. Passionen ligger for mig i fortolkningen fra ord til visualitet, fra luftkastel til konkret produkt, der er kernen i godt design. Min styrke er evnen til at fortolke visionen og folde konceptet ud, samt et skarpt blik for detaljernes plads i helheden. Evnen til at visualisere hvor der endnu intet er – hånd i hånd med en stærk drivkraft for at skabe forandringer og udfolde opgavens potentiale gennem gode frie idé- genereringsprocesser.

Projektstyring

Jeg er en entusiastisk og visionær projektleder. Med erfaringen til at gå målrettet efter en funktionel gennemførelse. Og hvis det kræves – modet til at gå efter en ukonventionel løsning med gennemslagskraft og troværdighed. Jeg skaber optimisme og fremdrift for mine projekter og tager ansvar for projektbeskrivelse, præsentationer, budgettering og tidsestimering. Jeg fortolker visionen så den kan omsættes til konkret realisérbar virkelighed. Teamplayer, med lederrollen som en naturlig del af min arbejdsproces.  Altid med rummelighed og overskud til andres idéer og forslag, da jeg holder meget af selve processen i fællesskab med andre. Og som den udadvendte type, har jeg god erfaring med formidling og projektstyring af selv komplekse opgaver.

Skitsering & 3Dmodeller

Jeg udnytter en højt udviklet visuel og rumlig forståelse til at skabe spændende rumlige scenarier. En væsentlig del af min arbejdsmetode er skitsering i hånden og herefter tegning i 3D-programmer som Rhino og SketchUp. Kombineret med skalamodeller giver det ideerne konkret fysisk form der giver reel mulighed for indsigt i processen og gør æstetiske beslutninger tilgængelige for kunder og samarbejdspartnere. Jeg leverer planer, snittegninger, og opstalter med præcise mål, samt detaljetegninger der viser konstruktion.

Bruger - & behovsanalyser

Jeg arbejder med en kombination mellem brugercentreret design og kunstnerisk praksis, der skaber dialog med kunder/brugere og etablerer en proces som sikrer involvering og identifikation med resultatet. Jeg indkredser gennem research og bruger-inddragende processer brugernes synlig – og usynlige – behov.  Analyserer situationen, afgrænser problemstillingerne og udpeger behov og muligheder. Med indlevelse i brugere/kunders adfærdsmønstre, finder vi frem til kernen af hvilke behov et rum skal opfylde og jeg bidrager med det kunstneriske visuelle talent der skal til, for at skabe en løsning der modsvarer behovet og har det ønskede udtryk.

w

SpaceMatter  / Maja Lindberg

Oehlenschlægersgade 78,  1663 Kbh V

+45 26120046

maja@spacematter.dk

Har du spørgsmål - ønsker du mere information om et projekt - eller vil du høre om SpaceMatter kan hjælpe dig med dit projekt - stort eller lille - tager jeg gerne en uforpligtende snak .. Du er velkommen til at ringe til mig.